ye5588ye
一级网友
一级网友
阅读:807回复:7

[咨询求助]请问腰路铺房子进度

楼主#
更多 发布于:2019-05-15 12:09扫一扫,手机看帖
请问腰路铺安置房房子  上年年一点进度都没有  今年能按照合同约定期限19年内年底交房吗?
部门 发帖时间 满意度 状态
武陵区区长热线 05-15 12:09:55 待处理

最新喜欢:

pyxhppyxhp 常德纠脑壳常德纠脑壳
回复 扫一扫,手机看帖
武陵区区长热线
部门用户
部门用户
1楼#
发布于:2019-05-17 14:15
帖内置顶  –  武陵区区长热线  –  2019-05-20 15:28
     据了解,该市民反映的是腰路铺一期上市销售的房源,该小区19年底可以交房。
                                                                                                     武陵区安置办
                                                                                                   2019年5月17日
心路
六级网友
六级网友
2楼#
发布于:2019-05-15 16:28
等吧,估计恼火。
天涯海陆空
七级网友
七级网友
3楼#
发布于:2019-05-15 19:54
吕大信
二级网友
二级网友
4楼#
发布于:2019-05-15 21:31
问住建干嘛 问经投
老练大叔
三级网友
三级网友
5楼#
发布于:2019-05-16 09:29
仗剑
七级网友
七级网友
6楼#
发布于:2019-05-16 11:37
武陵区区长热线
部门用户
部门用户
7楼#
发布于:2019-05-17 14:15
     据了解,该市民反映的是腰路铺一期上市销售的房源,该小区19年底可以交房。
                                                                                                     武陵区安置办
                                                                                                   2019年5月17日
游客